Fibernät.

Till alla medlemmar I Bostadsrättsföreningen Norden nr 1

Installerat fibernät

Vid det informationmöte med IP-Only som vi inbjudit till framkom följande.

Installationen av fibernätet är nu klart. Vi som förening och medlemmar nu börja använda oss av nätet.

Vi kan alltså nu dra fördel av den högre kapacitet som fibernätet ger än vad det nuvarande systemet med koaxialkabel ger. Vi kan också välja mellan flera leverantörer alltefter egna behov. Vi kan också konkurrensutsätta Com Hem.

I varje lägenhet är en fibermottagare installerad. För att komma igång behöver en router installeras som omvandlar signalerna från fibrerna till trådlösa signaler som tas emot i din dator, smartphone, surfplatta, TV eller telefon.

Du kan anlita BBG enligt bifogade inskannat dokument för att köpa en passande router och få den installerad för 695 kr om du inte fixar det själv.

Föreningen kommer att teckna ett gruppabonnemang vilket ger en totalt sett lägre kostnad än om man tecknar det själv. Detta abonnemang omfattar 100/10 mbit/s. Om du önskar högre kapacitet är det möjligt att mot en extra kostnad göra det. Kontakta då Anna-Lena Björklund på T3, 070-3140814 annalena.bjorklund@t3.se alternativt föreningens kontaktperson på IP-Only Lukas Häll, 070-7975110 Lukas.hall@ip-only.se.

TV och telefoni har vi alla så olika önskemål om så det beställer var och en själv.

Com Hems nuvarande system kommer att finnas kvar tills vidare.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Robbin Grönstedt

Styrelsen Norden nr 1